VM Madhus
Madhus - VM Madhus
0,00 DKK

Handelsbetingelser

1. Generelle forhold

1.1 Disse generelle forhold gælder mellem VM Madhus ApS, 29145849, Carl Klitgaards vej 5, 9400 Nørresundby (”vi”, ”os” eller ”VM Madhus”) og kunden (”du”, ”dig” eller ”kunden”) vedrørende salg og levering af de produkter og ydelser, som VM Madhus tilbyder. Disse generelle vilkår er senest updateret og er gældende fra 1. juni 2020. Der kan gælde særlige betingelser for visse produkter og ydelser, som i så fald supplerer disse generelle vilkår og betingelser (se punkt 3.2).

1.2 Du skal være kunde for at kunne bestille produkter og ydelser hos VM Madhus.

1.3 Kundekontoen hos VM Madhus er personlig og de oplysninger, som du giver skal være korrekte. Du er ansvarlig for at opdatere dine oplysninger, hvis de ændrer sig. Du er ansvarlig for at opbevare dit kodeord til din kundekonto sikkert, og ikke dele det med en tredjepart eller andre uberettigede personer. Du er desuden ansvarlig for enhver uretmæssig brug af din kundekonto, for eksempel afgivne ordre, hvis dit kodeord er blevet brugt. Du er forpligtiget til straks at give VM Madhus skriftlig meddelelse, hvis du mister dit kodeord eller har mistanke om uretmæssig brug af din kundekonto.

1.4 VM Madhus forbeholder sig retten til at ændre disse generelle vilkår og betingelser. I tilfælde af sådanne ændringer vil du få forudgående meddelelse herom, via den e-mailadresse, der er tilknyttet din kundekonto. Du anses som have accepteret ændringerne, hvis du ikke gør indsigelse inden for de to måneder fra den dato, hvor meddelelsen om ændringerne blev sendt i henhold til dette punkt. VM Madhus forbeholder sig retten til at opsige en kundekonto, hvis kunden ikke accepterer ændringerne. De senest opdaterede generelle vilkår og betingelser vil altid være tilgængelige på VM Madhus hjemmeside.

2. Aftalen og ydelsen

2.1 VM Madhus produkter og ydelser leveres til slutbrugere i Danmark. Produkterne og tjenesterne er ikke beregnet til videresalg og VM Madhus forbeholder sig retten til at afvise ordrer, som overstiger en husstands sædvanlige forbrug.

2.2 Oplysninger på VM Madhus hjemmeside om produkter og ydelser er ikke bindende, før du og VM Madhus har indgået en aftale. Billeder og illustrationer af produkter og ydelser på VM Madhus hjemmeside stemmer ikke altid overens med udseendet på de produkter og tjenester, som leveres til dig. VM Madhus forbeholder sig retten at erstatte bestilte produkter med passende erstatningsprodukter ved levering. Dette vil for eksempel være tilfældet ved lagermangel, mangel på råvarer, eller hvis det er nødvendigt at erstatte det oprindelige produkt af andre årsager. VM Madhus sikrer altid, at erstatningsproduktet er en passende erstatning for de bestilte produkter, og at de ikke er af ringere kvalitet end og har samme egenskaber som de bestilte produkter. Vi sikrer også, at erstatningen ikke medfører væsentlige ændringer i det konkrete produkt.

2.3 En aftale mellem dig og VM Madhus opstår på følgende måde. Du afgiver og bekræfter en ordre med bindende virkning ved at udfylde VM Madhus ordreformular. VM Madhus accepterer ordren med virkning ved at sende en bekræftelse via e-mail. En bindende aftale mellan dig og VM Madhus opstår efter VM Madhus har accepteret din ordre gennem email-bekræftelsen. VM Madhus forbeholder sig retten til at afvise en ordre uden at angive årsagen hertil.

3. Varighed og ophør

3.1 Aftalen mellan dig og VM Madhus  er ikke tidsbegrænset og udgør en abonnementsordning. En aftale melle, dig og VM Madhus gælder således indtil videre.

3.2 I visse tilfælde kan en aftale mellem dig og VM Madhus vedrøre konkrete ydelser og produkter eller tilbud med en begrænset aftaleperiode eller med et forudbestemt antal leveringer. I så fald forlænges aftaleperioden ikke automatisk efter udløb af den angivne aftaleperiode, eller når den pågældende antal leveringer er foretaget.

3.3 En aftale mellem dig og VM Madhus, som gælder indtil videre, kan opsiges når som helst af dig gennem skriftlig meddelelse til VM Madhus. Hvis du giver meddelelse om opsigelse i en given kalenderuge før mandag kl. 23:59, træder opsigelsen i kraft lørdagen samme kalenderuge. VM Madhus kan give meddelelse om afvigelse fra denne regel i konkrete tilfælde. Det er ikke muligt at opsige aftalen før levering af første bestilling.

3.4 Ved opsigelse af en aftale mellem dig og VM Madhus, som gælder indtil videre, betaler VM Madhus eventuelle beløb, du har betalt, men hvor du ikke har fået leveret ordren.

4. Levering

4.1 VM Madhus leverer kun til adresser i stor Aalborg, som står skrevet på VM Madhus hjemmeside. Levering sker på den adresse, som du har angivet som leveringsadresse. Hvis købet vedrører gavekort, sker leveringen til den e-mailadresse, som du har angivet i ordreprocessen.

4.2 Du har ansvaret for, at din leveringsadresse er korrekt. Ændring af leveringsadressen træder i kraft lørdag i en given kalenderuge, hvis VM Madhus er blevet orienteret herom senest mandag kl. 23:59 samme kalenderuge. VM Madhus kan give meddelelse om afvigelse fra dette i konkrete tilfælde.

4.3 Du er ansvarlig for, at en levering kan udføres på det aftalte leveringstidspunkt. En ordre anses som leveret når du, eller en anden person du har bemyndiget hertil i ordreprocessen, har modtaget ordren. For at sikre, at ordren modtages af dig eller en bemyndiget person, kan fragtmanden bede om at se legitimition og/eller ordrebekræftelse. Fragtmanden har ret til at afvise en overdragelse af en ordre, hvis det pågældende dokument ikke kan fremvises.

4.4 Hvis leveringen ikke kan foregå som ovenfor, kan VM Madhus  opfylde din leveringsforpligtelse ved at levere ordren til en nabostand eller virksomhed, hvis du har givet tilladelse hertil. Nabostande- eller virksomheder er de steder, som er beliggende i samme bygning som leveringsadressen eller inden for gåafstand. Hvis leveringen sker til en nabohusstand- eller virksomhed, kan VM Madhus opfylde sin leveringsforpligtelse ved at stille ordren et sted på leveringsadressen, som du har anvist, og som er tilgængeligt for fragtmanden, for eksempel ved siden af eller uden for hoveddøren på leveringsadressen eller til tredjemand, i hvert tilfælde forudsat, at du har givet tilladelse hertil. VM Madhus er ikke ansvarlig for at bekræfte, om de leveringssteder, du har anvist, er egnede dertil.

4.5 Ved levering til et alternativt sted, overgår risikoen for tab og beskadigelse til dig. VM Madhus er ikke ansvarlig for tab eller beskadigelse, som opstår efter leveringstidspunktet.

4.6 Hvis leveringen ikke kan ske gennem ovenstående måder, har VM Madhus rettet til at opkræve den fulde værdi af ordren. Ordren vil ikke forsøges genleveret. Du er ansvarlig for eventuelle yderligere omkostninger som følge af forgæves forsøg på levering.

4.7 VM Madhus forbeholder sig retten til at annullere en levering, hvis du har angivet forkerte kunde og/eller leveringsoplysninger, eller i tilfælde af force majeure-lignende hændelser såsom naturkatastrofer, krig, politiske uroligheder, strejke, lockout, blokade eller andre omstændigheder uden for VM Madhus kontrol. VM Madhus giver dig meddelelse så hurtigt, som det med rimelighed er muligt, hvis der foreligger en sådan undtagelse.

4.8 Du kan til hver en tid aflyse en levering ved at give skriftlig meddelelse til VM Madhus. Annulleringen af leveringen træder tidligst i kraft lørdag i en en kalenderuge, hvis VM Madhus er blevet orienteret senest onsdag kl. 23:59 samme kalenderuge. Bliver VM Madhus informeret herom efter onsdag kl. 23:59 i samme kalenderuge, gælder annulleringen tidligst lørdag i den følgende kalenderuge. Afvigelser fra denne regel kan meddeles fra VM Madhus i konkrete tilfælde.

5. Klager

5.1 Retten til at indgive klager indtræder, når et produkt eller en ydelse leveret af VM Madhus er mangelfuld eller ikke opfylder kvalitetskravene eller i øvrigt ikke kan spises eller bruges. Hvis du ønsker at indgive en klage, skal meddelelse til VM Madhus gives inden for rimelig tid, for at VM Madhus bedst kan følge op på situationen.

5.2 VM Madhus undersøger hver eneste klage, vi modtager, og erstatter godkendte krav med produktværdien inden for rimelig tid. VM Madhus kan også afhjælpe manglen eller levere et nyt produkt indenfor rimelig tid, hvis afhjælpning eller levering ikke medfører urimelige omkostninger for VM Madhus.

6. Returpolitik

6.1 VM Madhus produkter og ydelser består primært af fødevarer, som ikke er omfattet af fortrydelsesretten efter forbrugeraftaleloven. Du kan finde flere oplysninger om fortrydelsesret på Forbrugerombudsmandens hjemmeside for forbrugere.

6.2 For såvidt angår produkter og ydelser, som ikke er fødevarer, og som er omfattet af fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven, som for eksempel gavekort, kan du fortryde aftalen uden at oplyse årsagen hertil inden for 14 dage fra det tidspunkt hvor du, eller en bemyndiget tredjepart, som ikke er fragtmanden, får fysisk rådighed over produktet eller ydelsen. Fortrydelsen gælder kun hvis produktet eller ydelsen i det væsentlige fremtræder i uændret stand, og hvis forseglingen ikke er brudt.

6.3 Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret i forbindelse med gavekort eller andre produkter og ydelser, som er omfattet af fortrydelsesretten, skal du sende en utvetydig meddelelse herom til VM Madhus pr. mail til info@vmmad.dk


6.4 Hvis du rettidigt opsiger aftalen ved udøvelse af din fortrydelsesret for gavekort og/eller andre ydelser indbefattet af fortrydelsesretten, tilbagebetaler vi alle betalinger, som vi har modtaget fra dig vedrørende det pågældende køb, herunder leveringsomkostninger (dog med undtagelse af eventuelle yderligere leveringsomkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end vores billigste standardlevering). Tilbagebetalingen sker uden unødigt ophold, og under alle omstændigheder senest 14 dage fra og med den dag, vi blev underrettet om din beslutning om at fortryde aftalen. Tilbagebetalingen bruger samme betalingsform, som du brugte til det oprindelige køb, med mindre vi udtrykkeligt har aftalt andet. Tilbagebetalingen vil under ingen omstændigheder resultere i omkostninger for dig. Vi iværksætter tilbagebetalingen, så snart vi har modtaget den artikel, som du har udøvet din fortrydelsesret over, eller dokumentation for, at du har tilbageleveret artiklen, alt efter hvad der sker først.

7. Priser og betaling

7.1 Prisen for de bestilte produkter og ydelser er den pris, som gælder på datoen for din ordre eller for din seneste ændring af din ordre, med forbehold for eventuelle tastefejl eller andre fejl i prisoplysningerne på VM Madhus website. Alle priser er inklusive moms og, medmindre andet er anført, forsendelsesomkostninger.

7.2 Du kan benytte kort eller de andre betalingsformer, der fremgår af VM Madhus website. Du er ansvarlig for, at dine betalingsoplysninger er korrekte, så længe aftalen mellem dig og VM Madhus er i kraft. VM Madhus skal straks orienteres om ændring af betalingsoplysningerne.

7.3 Ved modtagelsen af din bestilling skal købesummen betales op til 60 dage før leveringsdatoen. Bemærk der skal forudbetales da der er tale om let fordærvelige varer som vi indkøber og producerer specielt til dig. Hvis du bestiller med mindre end 60 dage til udleveringen vil beløbet da blive hævet samtidig med bestillingen, så vi kan forberede og opstarte produktionen til dig. Bestiller du i god tid vil betalingen først hæves 60 dage før udleveringstidspunktet.

8 Fødevarer og ansvar

8.1 VM Madhus produkter og ydelser er ikke tilpasset konkrete kundebehov, som fx kødfri, fri for svinekød eller hensyn til allergier eller overfølsomhed. Der kan af og til være nødder og andre allergener i VM Madhus produkter og ydelser.

8.2 Før brug er du forpligtet til grundigt at læse og følge de instrukser og advarsler, som fremgår af produkterne og ydelserne, og til at læse produkternes og ydelsernes ingrediensliste, så du kan udskifte de ingredienser, som ikke opfylder dine eller andre personers individuelle behov.

8.3 Du er ansvarlig for at opbevare og tilberede råvarer og fødevarer forsvarligt. Du finder flere oplysninger om fødevarehåndtering og fødevarehygiejne på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

9. Behandling af personoplysninger

9.1 Vores behandling af de personoplysninger, du som kunde oplyser, når du køber vores produkter og ydelser, er underlagt den nye databeskyttelsesforordning (2016/679), som trådte i kraft 25. maj 2018. De nye regler giver dig desuden visse rettigheder, som du kan udøve i forbindelse med vores behandling af oplysningerne.

9.2 Som kunde kan du give oplysninger om dig selv i forskellige situationer, for eksempel:
- ved køb af produkter eller tjenester fra VM Madhus,
- ved klage over produkter eller tjenester,
- ved kontakt med vores kundeservice,
- når du deltager i konkurrencer eller andre begivenheder,
- gennem vores kundeklub,
- når du bruger hjemmesiden eller interagerer med os via Mine Sider eller på Sociale Medier, og
- når vi opfylder vores juridiske forpligtelser.

9.3 Det er vigtigt for os, at du som kunde har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en korrekt og gennemsigtig måde. Du finder flere oplysninger om vores behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

10 Markedsføring

10.1 Når du opretter dig som kunde hos VM Madhus, accepterer du at modtage annoncer, oplysninger og tilbud vedrørende lignende produkter og ydelser pr. e-mail og sms.

10.2 Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at bruge den enkle afmeldingsfunktion i e-mailen og/eller sms'en fra VM Madhus.

11 Tvister

11.1 Hvis du og VM Madhus bliver uenige, bør vi først forsøge at løse tvisten igennem en aftale. Du kan dog vælge at indgive en klage online til Forbrugerklagenævnet, som afgør tvister mellem forbrugere og virksomheder, mod betaling af et klagegebyr på DKK 400 eller til EU-Kommissionens onlinetvisteløsningsplatform. VM Madhus følger altid Forbrugerklagenævnets anbefalinger, og vi anbefaler at benytte denne klagemulighed og indhente Forbrugerklagenævnets vurdering, før en tvist bringes for en domstol.

12 Gældende ret

12.1 Aftaler mellem dig og  VM Madhus er underlagt dansk ret.

Åbningstider

Mandag til fredag: Kl. 11.30 - 20.00 Lørdag og søndag: Kl. 10.00 - 20.00

Kontakt os

Carl Klitgaards Vej 5 9400 Nørresundby

Tlf: 31 60 31 31 E-mail: info@vmmad.dk

Betalingsformer

VisaMastercardMobilepay
Se kontrolrapport
VisaMastercardMobilepaySe kontrolrapport